Att tolka Bibeln och Koranen : konflikt och handling por Tamara Cohn Eskenazi, Mohammad Fazlhashemi, Naomi Graetz, Haifaa Jawad, Mikael Larsson, Hans Leander, Susanne Olsson, Hanna Stenström, Jonas Svensson, Tommy Wasserman, Magnus Zetterholm

Att tolka Bibeln och Koranen : konflikt och handling por Tamara Cohn Eskenazi, Mohammad Fazlhashemi, Naomi Graetz, Haifaa Jawad, Mikael Larsson, Hans Leander, Susanne Olsson, Hanna Stenström, Jonas Svensson, Tommy Wasserman, Magnus Zetterholm

Titulo del libro: Att tolka Bibeln och Koranen : konflikt och handling

Autor: Tamara Cohn Eskenazi, Mohammad Fazlhashemi, Naomi Graetz, Haifaa Jawad, Mikael Larsson, Hans Leander, Susanne Olsson, Hanna Stenström, Jonas Svensson, Tommy Wasserman, Magnus Zetterholm

ISBN: 9144056850

Nombre del archivo: att-tolka-bibeln-och-koranen-konflikt-och-handling.pdf


Leer on-line  Att tolka Bibeln och Koranen : konflikt och handling

Tamara Cohn Eskenazi, Mohammad Fazlhashemi, Naomi Graetz, Haifaa Jawad, Mikael Larsson, Hans Leander, Susanne Olsson, Hanna Stenström, Jonas Svensson, Tommy Wasserman, Magnus Zetterholm con Att tolka Bibeln och Koranen : konflikt och handling

Denna bok är en vägledning för den som vill veta mer om och förstå dynamiken i islam, kristendom och judendom. I fokus är det faktum att dessa religioners heliga texter skrevs i förmodern tid men anses giltiga även i dag. Å ena sidan betraktar man texterna som heliga eller gudomligt inspirerade. De är en viktig del av religionens inre och yttre liv. Å andra sidan sanktionerar texterna i vissa stycken förtryck och våld. Hur hanterar anhängarna detta? Bibeln och Koranen har tolkats och omtolkats alltsedan de skrevs. Det är inte först nu som förändrade förhållanden och värderingar ifrågasätter invanda tolkningssätt. I boken presenteras både gamla och nya konflikter, till exempel frågor kring kön. Nya tolkningar växer fram, nu som då, genom konflikter och förhandlingar. Boken vänder sig till studerande inom religionsvetenskap och religionshistoria på högskolenivå, samt till alla som är intresserade av judisk, kristen och muslimsk skrifttolkning samt av religionernas roll i samhället.